CompareTo

CompareTo(object)

Belirtilen nesneyi geçerli nesneyle karşılaştırır.

public int CompareTo(object obj)

Ayrıca bakınız


CompareTo(List)

Belirtilen listeyi geçerli listeyle karşılaştırır.

public int CompareTo(List other)

Ayrıca bakınız