Equals

Equals(List)

Belirtilen listeyle karşılaştırır.

public bool Equals(List list)

Ayrıca bakınız


Equals(object)

Belirtilen nesnenin değer olarak geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

public override bool Equals(object obj)

Ayrıca bakınız