DocumentDirection

DocumentDirection enumeration

Bir belgedeki metnin akma yönünü belirlemeye izin verir.

public enum DocumentDirection

değerler

İsim Değer Tanım
LeftToRight 0 Soldan sağa yön.
RightToLeft 1 Sağdan sola yön.
Auto 2 Yönü otomatik algıla.

Ayrıca bakınız