LanguagePreferences

LanguagePreferences class

Dil tercihlerini ayarlamanıza olanak tanır.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Yükleme Seçeneklerini Belirtin dokümantasyon makalesi.

public class LanguagePreferences

yapıcılar

İsimTanım
LanguagePreferences()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
DefaultEditingLanguage { get; set; }Varsayılan düzenleme dilini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
AddEditingLanguage(EditingLanguage)Ek düzenleme dili ekler.
AddEditingLanguages(EditingLanguage[])Ek düzenleme dilleri ekler.

Notlar

Word’de ‘Office Dil Tercihlerini Ayarla’ iletişim kutusunu uygular.

Örnekler

Bir belgeyi yüklerken dil tercihlerinin nasıl uygulanacağını gösterir.

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.LanguagePreferences.AddEditingLanguage(EditingLanguage.Japanese);

Document doc = new Document(MyDir + "No default editing language.docx", loadOptions);

int localeIdFarEast = doc.Styles.DefaultFont.LocaleIdFarEast;
Console.WriteLine(localeIdFarEast == (int)EditingLanguage.Japanese
    ? "The document either has no any FarEast language set in defaults or it was set to Japanese originally."
    : "The document default FarEast language was set to another than Japanese language originally, so it is not overridden.");

Ayrıca bakınız