ConvertMetafilesToPng

LoadOptions.ConvertMetafilesToPng property

Meta dosyasının (Wmf veyaEmf ) resimler içinPng resim formatı.

public bool ConvertMetafilesToPng { get; set; }

Notlar

Meta dosyaları (Wmf veyaEmf ) sıkıştırılmamış bir görüntü biçimidir ve bazen belgeyi tutmak ve işlemek için çok fazla RAM gerektirir. Bu seçenek, tüm meta dosyası görüntülerininPng belge yüklemede. Lütfen dikkat - vektör grafiklerinin raster’e dönüştürülmesi görüntülerin kalitesini düşürür.

Örnekler

Belge yükleme sırasında WMF/EMF’nin PNG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

Document doc = new Document();

      Shape shape = new Shape(doc, ShapeType.Image);
      shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Windows MetaFile.wmf");
      shape.Width = 100;
      shape.Height = 100;

      doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.AppendChild(shape);

      doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateImageDirectly.docx");

      shape = (Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true);

      TestUtil.VerifyImageInShape(1600, 1600, ImageType.Wmf, shape);

      LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
      loadOptions.ConvertMetafilesToPng = true;

      doc = new Document(ArtifactsDir + "Image.CreateImageDirectly.docx", loadOptions);
      shape = (Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true);

#if NET48
      TestUtil.VerifyImageInShape(1666, 1666, ImageType.Png, shape);
#elif NET5_0_OR_GREATER
      TestUtil.VerifyImageInShape(1666, 1666, ImageType.Png, shape);
#endif

Ayrıca bakınız