Encoding

LoadOptions.Encoding property

Belgede kodlama belirtilmemişse bir HTML, TXT veya CHM belgesini yüklemek için kullanılacak kodlamayı alır veya ayarlar. Olabilirhükümsüz . Varsayılan:hükümsüz .

public Encoding Encoding { get; set; }

Notlar

Bu özellik yalnızca HTML, TXT veya CHM belgeleri yüklenirken kullanılır.

Belgede kodlama belirtilmemişse ve bu özellikhükümsüzardından sistem to kodlamayı otomatik olarak algılamaya çalışacaktır.

Örnekler

Bir belgenin açılacağı kodlamanın nasıl ayarlanacağını gösterir.

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions
{
    Encoding = Encoding.ASCII
};

// LoadOptions nesnesini geçirirken belgeyi yükleyin, ardından belgenin içeriğini doğrulayın.
Document doc = new Document(MyDir + "English text.txt", loadOptions);

Assert.True(doc.ToString(SaveFormat.Text).Contains("This is a sample text in English."));

Ayrıca bakınız