FontSettings

LoadOptions.FontSettings property

Belge yazı tipi ayarlarını belirlemeye izin verir.

public FontSettings FontSettings { get; set; }

Notlar

Bazı formatlar yüklenirken Aspose.Words yazı tiplerini çözümlemeyi gerektirebilir. Örneğin, HTML belgelerini yüklerken Aspose.Words , font geri dönüşünü gerçekleştirmek için fontları çözebilir.

Null olarak ayarlanırsa, varsayılan statik yazı tipi ayarlarıDefaultInstance kullanılacak.

Varsayılan değer null’dur.

Örnekler

Bir belge yüklenirken yazı tipi değiştirme ayarlarının nasıl uygulanacağını gösterir.

// "Times New Roman" yazı tipinin yerini alacak bir FontSettings nesnesi oluşturun
// "MyFonts" klasörümüzden "Arvo" yazı tipi ile.
FontSettings fontSettings = new FontSettings();
fontSettings.SetFontsFolder(FontsDir, false);
fontSettings.SubstitutionSettings.TableSubstitution.AddSubstitutes("Times New Roman", "Arvo");

// FontSettings nesnesini yeni oluşturulan bir LoadOptions nesnesinin özelliği olarak ayarlayın.
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.FontSettings = fontSettings;

// Belgeyi yükleyin, ardından yazı tipi değişikliği ile PDF olarak oluşturun.
Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx", loadOptions);

doc.Save(ArtifactsDir + "LoadOptions.FontSettings.pdf");

Yükleme sırasında yazı tipi ikamelerinin nasıl belirleneceğini gösterir.

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.FontSettings = new FontSettings();

// LoadOptions nesnesi için bir yazı tipi değiştirme kuralı ayarlayın.
// Yüklediğimiz belge bizde olmayan bir yazı tipi kullanıyorsa,
// bu kural, mevcut olmayan yazı tipini mevcut olanla değiştirecektir.
// Bu durumda, "MissingFont"un tüm kullanımları "Comic Sans MS"e dönüşecektir.
TableSubstitutionRule substitutionRule = loadOptions.FontSettings.SubstitutionSettings.TableSubstitution;
substitutionRule.AddSubstitutes("MissingFont", new[] {"Comic Sans MS"});

Document doc = new Document(MyDir + "Missing font.html", loadOptions);

// Bu noktada böyle bir metin hala "MissingFont" içinde olacaktır.
// Belgeyi render ettiğimizde font değişimi gerçekleşecektir.
Assert.AreEqual("MissingFont", doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.Runs[0].Font.Name);

doc.Save(ArtifactsDir + "FontSettings.ResolveFontsBeforeLoadingDocument.pdf");

Ayrıca bakınız