LanguagePreferences

LoadOptions.LanguagePreferences property

Belge yüklenirken kullanılacak dil tercihlerini alır.

public LanguagePreferences LanguagePreferences { get; }

Örnekler

Belge yüklerken dil tercihlerinin nasıl uygulanacağını gösterir.

LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.LanguagePreferences.AddEditingLanguage(EditingLanguage.Japanese);

Document doc = new Document(MyDir + "No default editing language.docx", loadOptions);

int localeIdFarEast = doc.Styles.DefaultFont.LocaleIdFarEast;
Console.WriteLine(localeIdFarEast == (int)EditingLanguage.Japanese
    ? "The document either has no any FarEast language set in defaults or it was set to Japanese originally."
    : "The document default FarEast language was set to another than Japanese language originally, so it is not overridden.");

Ayrıca bakınız