Password

LoadOptions.Password property

Şifrelenmiş bir belgeyi açmak için parolayı alır veya ayarlar. Boş veya boş dize olabilir. Varsayılan null.

public string Password { get; set; }

Notlar

Şifrelenmiş bir belgeyi açmak için şifreyi bilmeniz gerekir. Belge şifrelenmemişse, bunu boş veya boş dizeye ayarlayın.

Örnekler

Şifreli belge dosyasının nasıl imzalanacağını gösterir.

// PKCS#12 deposundan özel anahtar içermesi gereken bir X.509 sertifikası oluşturun.
CertificateHolder certificateHolder = CertificateHolder.Create(MyDir + "morzal.pfx", "aw");

// Yeni dijital imzamızla uygulanacak bir yorum, tarih ve şifre çözme şifresi oluşturun.
SignOptions signOptions = new SignOptions
{
    Comments = "Comment",
    SignTime = DateTime.Now,
    DecryptionPassword = "docPassword"
};

// İmzasız giriş belgesi için yerel bir sistem dosya adı ve dijital olarak imzalanmış yeni kopyası için bir çıkış dosya adı ayarlayın.
string inputFileName = MyDir + "Encrypted.docx";
string outputFileName = ArtifactsDir + "DigitalSignatureUtil.DecryptionPassword.docx";

DigitalSignatureUtil.Sign(inputFileName, outputFileName, certificateHolder, signOptions);

Ayrıca bakınız