PreserveIncludePictureField

LoadOptions.PreserveIncludePictureField property

Microsoft Word biçimlerini okurken INCLUDEPICTURE alanının korunup korunmayacağını alır veya ayarlar. Varsayılan değer false’dir.

public bool PreserveIncludePictureField { get; set; }

Notlar

Varsayılan olarak, INCLUDEPICTURE alanı bir şekil nesnesine dönüştürülür. Korunacak alana ihtiyacınız varsa, örneğin, onu programlı olarak güncellemek istiyorsanız, bunu geçersiz kılabilirsiniz. Ancak this yaklaşımının Aspose.Words için yaygın olmadığını unutmayın. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.

Olası kullanım durumlarından biri, resmin kaynak path yolunu dinamik olarak değiştirmek için alt alan olarak bir MERGEFIELD kullanmak olabilir. Bu durumda, modelde korunmak için INCLUDEPICTURE’a ihtiyacınız vardır.

Örnekler

Bir belge yüklenirken INCLUDEPICTURE alanlarının nasıl korunacağını veya atılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

FieldIncludePicture includePicture = (FieldIncludePicture)builder.InsertField(FieldType.FieldIncludePicture, true);
includePicture.SourceFullName = ImageDir + "Transparent background logo.png";
includePicture.Update(true);

using (MemoryStream docStream = new MemoryStream())
{
  doc.Save(docStream, new OoxmlSaveOptions(SaveFormat.Docx));

  // Tüm INCLUDEPICTURE alanlarının dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine karar vermek için LoadOptions nesnesinde bir bayrak ayarlayabiliriz
  // onları içeren bir belge yüklerken görüntü şekillerine.
  LoadOptions loadOptions = new LoadOptions
  {
    PreserveIncludePictureField = preserveIncludePictureField
  };

  doc = new Document(docStream, loadOptions);

  if (preserveIncludePictureField)
  {
    Assert.True(doc.Range.Fields.Any(f => f.Type == FieldType.FieldIncludePicture));

    doc.UpdateFields();
    doc.Save(ArtifactsDir + "Field.PreserveIncludePicture.docx");
  }
  else
  {
    Assert.False(doc.Range.Fields.Any(f => f.Type == FieldType.FieldIncludePicture));
  }
}

Ayrıca bakınız