LoadOptions.ProgressCallback

LoadOptions.ProgressCallback property

Bir belge yüklenirken çağrılır ve yükleme ilerlemesiyle ilgili verileri kabul eder.

public IDocumentLoadingCallback ProgressCallback { get; set; }

Notlar

Docx ,FlatOpc ,Docm ,Dotm ,Dotx ,Markdown ,Rtf ,WordML ,Doc ,Dot ,Odt ,Ott desteklenen biçimler.

Örnekler

Belge yüklemesi, beklenen yükleme süresini aştığında kullanıcıya nasıl bildirileceğini gösterir.

[Test]
public void ProgressCallback()
{
  LoadingProgressCallback progressCallback = new LoadingProgressCallback();

  LoadOptions loadOptions = new LoadOptions { ProgressCallback = progressCallback };

  try
  {
    Document doc = new Document(MyDir + "Big document.docx", loadOptions);
  }
  catch (OperationCanceledException exception)
  {
    Console.WriteLine(exception.Message);

    // Yükleme süresi sorununu ele al.
  }
}

/// <summary>
/// "MaxDuration" saniyesinden sonra bir belge yüklemesini iptal edin.
/// </summary>
public class LoadingProgressCallback : IDocumentLoadingCallback
{
  /// <summary>
  /// Ktr.
  /// </summary>
  public LoadingProgressCallback()
  {
    mLoadingStartedAt = DateTime.Now;
  }

  /// <summary>
  /// Belge yükleme sırasında çağrılan geri arama yöntemi.
  /// </summary>
  /// <param name="args">Argümanlar yükleniyor.</param>
  public void Notify(DocumentLoadingArgs args)
  {
    DateTime canceledAt = DateTime.Now;
    double ellapsedSeconds = (canceledAt - mLoadingStartedAt).TotalSeconds;

    if (ellapsedSeconds > MaxDuration)
      throw new OperationCanceledException($"EstimatedProgress = {args.EstimatedProgress}; CanceledAt = {canceledAt}");
  }

  /// <summary>
  /// Belge yüklemenin başladığı tarih ve saat.
  /// </summary>
  private readonly DateTime mLoadingStartedAt;

  /// <summary>
  /// Saniye cinsinden izin verilen maksimum süre.
  /// </summary>
  private const double MaxDuration = 0.5;
}

Ayrıca bakınız