TempFolder

LoadOptions.TempFolder property

Belge okunurken geçici dosyaların kullanılmasına izin verir. Varsayılan olarak bu özellikhükümsüz ve hiçbir geçici dosya kullanılmaz.

public string TempFolder { get; set; }

Notlar

Klasör var olmalı ve yazılabilir olmalıdır, aksi takdirde bir istisna atılır.

Aspose.Words, okuma tamamlandığında tüm geçici dosyaları otomatik olarak siler.

Örnekler

Geçici dosyalar kullanılarak bir belgenin nasıl yükleneceğini gösterir.

// Böyle bir yaklaşımın bellek kullanımını azaltabileceğini ancak hızı düşürdüğünü unutmayın.
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.TempFolder = @"C:\TempFolder\";

// Dizinin var olduğundan ve yüklendiğinden emin olun
Directory.CreateDirectory(loadOptions.TempFolder);

Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx", loadOptions);

Belge yüklerken bellek yerine sabit sürücünün nasıl kullanılacağını gösterir.

// Bir belge yüklediğimizde, kaydetme işlemi gerçekleştiği için çeşitli elemanlar geçici olarak bellekte saklanır.
// Bunun yerine yerel dosya sisteminde geçici bir klasör kullanmak için bu seçeneği kullanabiliriz,
// uygulamamızın bellek yükünü azaltacak.
LoadOptions options = new LoadOptions();
options.TempFolder = ArtifactsDir + "TempFiles";

// Belirtilen geçici klasör, yükleme işleminden önce yerel dosya sisteminde bulunmalıdır.
Directory.CreateDirectory(options.TempFolder);

Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx", options);

// Klasör, yükleme işleminden kalan içerik olmadan devam edecek.
Assert.That(Directory.GetFiles(options.TempFolder), Is.Empty);

Ayrıca bakınız