SetData

ResourceLoadingArgs.SetData method

Aşağıdaki durumlarda kullanılan kaynağın kullanıcı tarafından sağlanan verilerini ayarlar:ResourceLoading dönerUserProvided .

public void SetData(byte[] data)

Örnekler

Dış kaynakları bir belgeye yükleme işleminin nasıl özelleştirileceğini gösterir.

{
  Document doc = new Document();
  doc.ResourceLoadingCallback = new ImageNameHandler();

  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  // Görüntüler genellikle bir URI veya bir bayt dizisi kullanılarak eklenir.
  // Bir kaynak yükünün her örneği, geri aramamızın ResourceLoading yöntemini çağıracaktır.
  builder.InsertImage("Google logo");
  builder.InsertImage("Aspose logo");
  builder.InsertImage("Watermark");

  Assert.AreEqual(3, doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).Count);

  doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBase.ResourceLoadingCallback.docx");

/// <summary>
/// URI'lerin aksine önceden tanımlanmış kısayolları kullanarak görüntüleri bir belgeye yüklememize izin verir.
/// Bu, görüntü yükleme mantığını belge yapısının geri kalanından ayıracaktır.
/// </summary>
private class ImageNameHandler : IResourceLoadingCallback
{
  public ResourceLoadingAction ResourceLoading(ResourceLoadingArgs args)
  {
    // Bu geri arama, bir görüntü yüklerken görüntü kısayollarından biriyle karşılaşırsa,
    // tanımlı her bir kestirme yol için URI gibi davranmak yerine benzersiz bir mantık uygulayacaktır.
    if (args.ResourceType == ResourceType.Image)
      switch (args.OriginalUri)
      {
        case "Google logo":
          using (WebClient webClient = new WebClient())
          {
            args.SetData(webClient.DownloadData("http://www.google.com/images/logos/ps_logo2.png"));
          }

          return ResourceLoadingAction.UserProvided;

        case "Aspose logo":
          args.SetData(File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg"));

          return ResourceLoadingAction.UserProvided;

        case "Watermark":
          args.SetData(File.ReadAllBytes(ImageDir + "Transparent background logo.png"));

          return ResourceLoadingAction.UserProvided;
      }

    return ResourceLoadingAction.Default;
  }
}

Ayrıca bakınız