Uri

ResourceLoadingArgs.Uri property

dosyasını indirmek için kullanılan kaynağın URI’siResourceLoading dönerDefault.

Başlangıçta, kaynağının mutlak URI’sine ayarlanır, ancak kullanıcı onu herhangi bir değere yeniden tanımlayabilir.

public string Uri { get; set; }

Ayrıca bakınız