TxtLeadingSpacesOptions

TxtLeadingSpacesOptions enumeration

Şuradan içe aktarma sırasında baştaki boşluk işleme için mevcut seçenekleri belirtirText dosya.

public enum TxtLeadingSpacesOptions

değerler

İsim Değer Tanım
ConvertToIndent 0
Trim 1
Preserve 2

Örnekler

Düz metin belgeleri yüklenirken boşlukların nasıl kırpılacağını gösterir.

string textDoc = "   Line 1 \n" +
         "  Line 2  \n" +
         " Line 3    ";

// Bir belgenin yapıcısına iletebileceğimiz bir "TxtLoadOptions" nesnesi oluşturun
// bir düz metin belgesini nasıl yüklediğimizi değiştirmek için.
TxtLoadOptions loadOptions = new TxtLoadOptions();

// "LeadingSpacesOptions" özelliğini "TxtLeadingSpacesOptions.Preserve" olarak ayarlayın
// her satırın başındaki tüm boşluk karakterlerini korumak için.
// "LeadingSpacesOptions" özelliğini "TxtLeadingSpacesOptions.ConvertToIndent" olarak ayarlayın
// her satırın başından tüm boşluk karakterlerini kaldırmak için,
// ve ardından boşlukların etkisini simüle etmek için paragrafa bir sol ilk satır girintisi uygulayın.
// "LeadingSpacesOptions" özelliğini "TxtLeadingSpacesOptions.Trim" olarak ayarlayın
// her satırın başlangıcındaki tüm boşluk karakterlerini kaldırmak için.
loadOptions.LeadingSpacesOptions = txtLeadingSpacesOptions;

// "TrailingSpacesOptions" özelliğini "TxtTrailingSpacesOptions.Preserve" olarak ayarlayın
// her satırın sonundaki tüm boşluk karakterlerini korumak için. 
// "TrailingSpacesOptions" özelliğini "TxtTrailingSpacesOptions.Trim" olarak ayarlayın. 
// her satırın sonundaki tüm boşluk karakterlerini kaldırın.
loadOptions.TrailingSpacesOptions = txtTrailingSpacesOptions;

Document doc = new Document(new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(textDoc)), loadOptions);
ParagraphCollection paragraphs = doc.FirstSection.Body.Paragraphs;

switch (txtLeadingSpacesOptions)
{
  case TxtLeadingSpacesOptions.ConvertToIndent:
    Assert.AreEqual(37.8d, paragraphs[0].ParagraphFormat.FirstLineIndent);
    Assert.AreEqual(25.2d, paragraphs[1].ParagraphFormat.FirstLineIndent);
    Assert.AreEqual(6.3d, paragraphs[2].ParagraphFormat.FirstLineIndent);

    Assert.True(paragraphs[0].GetText().StartsWith("Line 1"));
    Assert.True(paragraphs[1].GetText().StartsWith("Line 2"));
    Assert.True(paragraphs[2].GetText().StartsWith("Line 3"));
    break;
  case TxtLeadingSpacesOptions.Preserve:
    Assert.True(paragraphs.All(p => ((Paragraph)p).ParagraphFormat.FirstLineIndent == 0.0d));

    Assert.True(paragraphs[0].GetText().StartsWith("   Line 1"));
    Assert.True(paragraphs[1].GetText().StartsWith("  Line 2"));
    Assert.True(paragraphs[2].GetText().StartsWith(" Line 3"));
    break;
  case TxtLeadingSpacesOptions.Trim:
    Assert.True(paragraphs.All(p => ((Paragraph)p).ParagraphFormat.FirstLineIndent == 0.0d));

    Assert.True(paragraphs[0].GetText().StartsWith("Line 1"));
    Assert.True(paragraphs[1].GetText().StartsWith("Line 2"));
    Assert.True(paragraphs[2].GetText().StartsWith("Line 3"));
    break;
}

switch (txtTrailingSpacesOptions)
{
  case TxtTrailingSpacesOptions.Preserve:
    Assert.True(paragraphs[0].GetText().EndsWith("Line 1 \r"));
    Assert.True(paragraphs[1].GetText().EndsWith("Line 2  \r"));
    Assert.True(paragraphs[2].GetText().EndsWith("Line 3    \f"));
    break;
  case TxtTrailingSpacesOptions.Trim:
    Assert.True(paragraphs[0].GetText().EndsWith("Line 1\r"));
    Assert.True(paragraphs[1].GetText().EndsWith("Line 2\r"));
    Assert.True(paragraphs[2].GetText().EndsWith("Line 3\f"));
    break;
}

Ayrıca bakınız