Field

FieldMergingArgsBase.Field property

Geçerli birleştirme alanını temsil eden nesneyi alır.

public FieldMergeField Field { get; }

Örnekler

Birleştirme verilerini HTML belgeleri biçiminde işleyen özel bir geri aramayla adres mektup birleştirmenin nasıl yürütüleceğini gösterir.

{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.InsertField(@"MERGEFIELD html_Title \b Content");
  builder.InsertField(@"MERGEFIELD html_Body \b Content");

  object[] mergeData =
  {
    "<html>" +
      "<h1>" +
        "<span style=\"color: #0000ff; font-family: Arial;\">Hello World!</span>" +
      "</h1>" +
    "</html>", 

    "<html>" +
      "<blockquote>" +
        "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>" +
      "</blockquote>" +
    "</html>"
  };

  doc.MailMerge.FieldMergingCallback = new HandleMergeFieldInsertHtml();
  doc.MailMerge.Execute(new[] { "html_Title", "html_Body" }, mergeData);

  doc.Save(ArtifactsDir + "MailMergeEvent.MergeHtml.docx");
}

/// <summary>
/// Adres mektup birleştirme, adı "html_" öneki ile başlayan bir MERGEFIELD ile karşılaşırsa,
/// bu geri arama, birleştirme verilerini HTML içeriği olarak ayrıştırır ve sonucu MERGEFIELD'in belge konumuna ekler.
/// </summary>
private class HandleMergeFieldInsertHtml : IFieldMergingCallback
{
  /// <summary>
  /// Adres mektup birleştirme verileri bir MERGEFIELD ile birleştirdiğinde çağrılır.
  /// </summary>
  void IFieldMergingCallback.FieldMerging(FieldMergingArgs args)
  {
    if (args.DocumentFieldName.StartsWith("html_") && args.Field.GetFieldCode().Contains("\\b"))
    {
      // Ayrıştırılmış HTML verilerini belgenin gövdesine ekleyin.
      DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(args.Document);
      builder.MoveToMergeField(args.DocumentFieldName);
      builder.InsertHtml((string)args.FieldValue);

      // Birleştirilmiş içeriği zaten manuel olarak eklediğimiz için,
       // "Metin" özelliği aracılığıyla içerik döndürerek bu olaya yanıt vermemiz gerekmeyecek.
      args.Text = string.Empty;
    }
  }

  void IFieldMergingCallback.ImageFieldMerging(ImageFieldMergingArgs args)
  {
    // Hiçbir şey yapma.
  }
}

Ayrıca bakınız