Shape

ImageFieldMergingArgs.Shape property

Adres-mektup birleştirme motorunun belgeye eklemesi gereken şekli belirtir.

public Shape Shape { get; set; }

Notlar

Bu özellik belirtildiğinde, adres-mektup birleştirme motoru aşağıdaki gibi diğer tüm özellikleri yok sayar:ImageFileName veyaImageStream ve şekli belgeye kolayca ekler.

Bir görüntü birleştirme alanını birleştirme işlemini tam olarak denetlemek için bu özelliği kullanın. Örneğin, belirtebilirsinizWrapType veya elde edilen düğüme ince ayar yapmak için başka herhangi bir şekil özelliği. Ancak, şeklin içeriğini sağlamaktan sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayın.

Ayrıca bakınız