CleanupParagraphsWithPunctuationMarks

MailMerge.CleanupParagraphsWithPunctuationMarks property

Noktalama işaretli paragrafların boş olarak kabul edilip edilmediğini ve aşağıdaki durumlarda kaldırılması gerektiğini belirten bir değer alır veya ayarlar.RemoveEmptyParagraphs seçenek belirtildi.

public bool CleanupParagraphsWithPunctuationMarks { get; set; }

Notlar

Varsayılan değerdoğru .

Temizlenebilir noktalama işaretlerinin tam listesi:

  • !
  • ,
  • .
  • :
  • ;
  • ?
  • ¡
  • ¿

Örnekler

Adres mektup birleştirme işleminden sonra noktalama işaretli paragrafların nasıl kaldırılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

FieldMergeField mergeFieldOption1 = (FieldMergeField) builder.InsertField("MERGEFIELD", "Option_1");
mergeFieldOption1.FieldName = "Option_1";

builder.Write(punctuationMark);

FieldMergeField mergeFieldOption2 = (FieldMergeField) builder.InsertField("MERGEFIELD", "Option_2");
mergeFieldOption2.FieldName = "Option_2";

// Bu adres mektup birleştirmenin oluşturacağı boş paragrafları kaldırmak için "CleanupOptions" özelliğini yapılandırın.
doc.MailMerge.CleanupOptions = MailMergeCleanupOptions.RemoveEmptyParagraphs;

// "CleanupParagraphsWithPunctuationMarks" özelliğinin "true" olarak ayarlanması paragrafları da sayar
// noktalama işaretleri boş olacak ve bunları kaldırmak için adres mektup birleştirme işlemini alacak.
// "CleanupParagraphsWithPunctuationMarks" özelliğinin "false" olarak ayarlanması
// boş paragrafları kaldıracak, noktalama işaretli olanları değil.
// Bu özelliğin ilgili olduğu noktalama işaretlerinin listesi: "!", ",", ".", ":", ";", "?", "¡", "¿".
doc.MailMerge.CleanupParagraphsWithPunctuationMarks = cleanupParagraphsWithPunctuationMarks;

doc.MailMerge.Execute(new[] { "Option_1", "Option_2" }, new object[] { null, null });

doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.RemoveColonBetweenEmptyMergeFields.docx");

Ayrıca bakınız