DeleteFields

MailMerge.DeleteFields method

Adres mektup birleştirme ile ilgili alanları belgeden kaldırır.

public void DeleteFields()

Notlar

Bu yöntem, MERGEFIELD ve NEXT alanlarını belgeden kaldırır.

Bu yöntem, adres mektup birleştirme işleminizin belgedeki tüm alanları doldurmak için her zaman ‘ye ihtiyacı yoksa yararlı olabilir. Kalan tüm adres mektup birleştirme alanlarını kaldırmak için bu yöntemi kullanın.

Örnekler

Bir belgeden tüm MERGEFIELD’lerin nasıl silineceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Dear ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD FirstName ");
builder.Write(" ");
builder.InsertField(" MERGEFIELD LastName ");
builder.Writeln(",");
builder.Writeln("Greetings!");

Assert.AreEqual(
    "Dear \u0013 MERGEFIELD FirstName \u0014«FirstName»\u0015 \u0013 MERGEFIELD LastName \u0014«LastName»\u0015,\rGreetings!", 
    doc.GetText().Trim());

doc.MailMerge.DeleteFields();

Assert.AreEqual("Dear  ,\rGreetings!", doc.GetText().Trim());

Ayrıca bakınız