RestartListsAtEachSection

MailMerge.RestartListsAtEachSection property

Adres mektup birleştirme yürütüldükten sonra her bölümde listelerin yeniden başlatılıp başlatılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.

public bool RestartListsAtEachSection { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer doğru .

Örnekler

Adres mektup birleştirme gerçekleştirildiğinde her bölümde liste numaralandırmanın yeniden başlatılıp başlatılmayacağının nasıl kontrol edileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Section breaks with numbering.docx");

doc.MailMerge.RestartListsAtEachSection = false;
doc.MailMerge.Execute(new string[0], new object[0]);

doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.RestartListsAtEachSection.pdf");

Ayrıca bakınız