TrimWhitespaces

MailMerge.TrimWhitespaces property

Sondaki ve baştaki boşlukların adres mektup birleştirme değerlerinden kesilip kesilmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

public bool TrimWhitespaces { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer doğru .

Örnekler

Adres mektup birleştirme yürütülürken bir veri kaynağının değerlerinden boşlukların nasıl kırpılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField("MERGEFIELD myMergeField", null);

doc.MailMerge.TrimWhitespaces = trimWhitespaces;
doc.MailMerge.Execute(new[] { "myMergeField" }, new object[] { "\t hello world! " });

Assert.AreEqual(trimWhitespaces ? "hello world!\f" : "\t hello world! \f", doc.GetText());

Ayrıca bakınız