Clear

MappedDataFieldCollection.Clear method

Koleksiyondaki tüm öğeleri kaldırır.

public void Clear()

Örnekler

Adres mektup birleştirme sırasında verilerin aralarında aktarılması için farklı adlara sahip veri sütunlarının ve MERGEFIELD’lerin nasıl eşleneceğini gösterir.

public void MappedDataFieldCollection()
{
  Document doc = CreateSourceDocMappedDataFields();
  DataTable dataTable = CreateSourceTableMappedDataFields();

  // Tabloda "Sütun2" adında bir sütun var, ancak bu ada sahip MERGEFIELD yok.
  // Ayrıca, "Column3" adında bir MERGEFIELD'imiz var, ancak veri kaynağında bu ada sahip bir sütun yok.
  // "Sütun2"den gelen veriler "Sütun3" MERGEFIELD için uygunsa,
  // bu sütun adını "MappedDataFields" anahtar/değer çiftindeki MERGEFIELD ile eşleştirebiliriz.
  MappedDataFieldCollection mappedDataFields = doc.MailMerge.MappedDataFields;

  // Bir veri kaynağı sütun adını şu şekilde bir MERGEFIELD adına bağlayabiliriz.
  mappedDataFields.Add("MergeFieldName", "DataSourceColumnName");

  // "Column2" adlı veri kaynağı sütununu "Column3" adlı MERGEFIELD'lere bağlayın.
  mappedDataFields.Add("Column3", "Column2");

  // MERGEFIELD adı, ilgili veri kaynağı sütun adı "değer" için "anahtar"dır.
  Assert.AreEqual("DataSourceColumnName", mappedDataFields["MergeFieldName"]);
  Assert.True(mappedDataFields.ContainsKey("MergeFieldName"));
  Assert.True(mappedDataFields.ContainsValue("DataSourceColumnName"));

  // Şimdi bu adres mektup birleştirmeyi çalıştırırsak, "Sütun3" MERGEFIELD'leri tablonun "Sütun2" sinden veri alacaktır.
  doc.MailMerge.Execute(dataTable);

  doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.MappedDataFieldCollection.docx");

  // Bu koleksiyondaki öğeleri yineleyebiliriz.
  Assert.AreEqual(2, mappedDataFields.Count);

  using (IEnumerator<KeyValuePair<string, string>> enumerator = mappedDataFields.GetEnumerator())
    while (enumerator.MoveNext())
      Console.WriteLine(
        $"Column named {enumerator.Current.Value} is mapped to MERGEFIELDs named {enumerator.Current.Key}");

  // Koleksiyondan öğeleri de kaldırabiliriz.
  mappedDataFields.Remove("MergeFieldName");

  Assert.False(mappedDataFields.ContainsKey("MergeFieldName"));
  Assert.False(mappedDataFields.ContainsValue("DataSourceColumnName"));

  mappedDataFields.Clear();

  Assert.AreEqual(0, mappedDataFields.Count);
}

/// <summary>
/// 2 MERGEFIELD içeren bir belge oluşturun, bunlardan biri
/// aşağıdaki yöntemden veri tablosundaki ilgili sütun.
/// </summary>
private static Document CreateSourceDocMappedDataFields()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.InsertField(" MERGEFIELD Column1");
  builder.Write(", ");
  builder.InsertField(" MERGEFIELD Column3");

  return doc;
}

/// <summary>
/// 2 sütunlu bir veri tablosu oluşturun.
/// yukarıdaki yöntemden kaynak belgede karşılık gelen MERGEFIELD.
/// </summary>
private static DataTable CreateSourceTableMappedDataFields()
{
  DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
  dataTable.Columns.Add("Column1");
  dataTable.Columns.Add("Column2");
  dataTable.Rows.Add(new object[] { "Value1", "Value2" });

  return dataTable;
}

Ayrıca bakınız