MappedDataFieldCollection.Count

MappedDataFieldCollection.Count property

Koleksiyonda bulunan öğelerin sayısını alır.

public int Count { get; }

Örnekler

Adres mektup birleştirme sırasında verilerin aralarında aktarılması için farklı adlara sahip veri sütunlarının ve MERGEFIELD’lerin nasıl eşleneceğini gösterir.

public void MappedDataFieldCollection()
{
  Document doc = CreateSourceDocMappedDataFields();
  DataTable dataTable = CreateSourceTableMappedDataFields();

  // Tabloda "Sütun2" adında bir sütun var, ancak bu ada sahip MERGEFIELD yok.
  // Ayrıca, "Column3" adında bir MERGEFIELD'imiz var, ancak veri kaynağında bu ada sahip bir sütun yok.
  // "Sütun2"den gelen veriler "Sütun3" MERGEFIELD için uygunsa,
  // bu sütun adını "MappedDataFields" anahtar/değer çiftindeki MERGEFIELD ile eşleştirebiliriz.
  MappedDataFieldCollection mappedDataFields = doc.MailMerge.MappedDataFields;

  // Bir veri kaynağı sütun adını şu şekilde bir MERGEFIELD adına bağlayabiliriz.
  mappedDataFields.Add("MergeFieldName", "DataSourceColumnName");

  // "Column2" adlı veri kaynağı sütununu "Column3" adlı MERGEFIELD'lere bağlayın.
  mappedDataFields.Add("Column3", "Column2");

  // MERGEFIELD adı, ilgili veri kaynağı sütun adı "değer" için "anahtar"dır.
  Assert.AreEqual("DataSourceColumnName", mappedDataFields["MergeFieldName"]);
  Assert.True(mappedDataFields.ContainsKey("MergeFieldName"));
  Assert.True(mappedDataFields.ContainsValue("DataSourceColumnName"));

  // Şimdi bu adres mektup birleştirmeyi çalıştırırsak, "Sütun3" MERGEFIELD'leri tablonun "Sütun2" sinden veri alacaktır.
  doc.MailMerge.Execute(dataTable);

  doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.MappedDataFieldCollection.docx");

  // Bu koleksiyondaki öğeleri yineleyebiliriz.
  Assert.AreEqual(2, mappedDataFields.Count);

  using (IEnumerator<KeyValuePair<string, string>> enumerator = mappedDataFields.GetEnumerator())
    while (enumerator.MoveNext())
      Console.WriteLine(
        $"Column named {enumerator.Current.Value} is mapped to MERGEFIELDs named {enumerator.Current.Key}");

  // Koleksiyondan öğeleri de kaldırabiliriz.
  mappedDataFields.Remove("MergeFieldName");

  Assert.False(mappedDataFields.ContainsKey("MergeFieldName"));
  Assert.False(mappedDataFields.ContainsValue("DataSourceColumnName"));

  mappedDataFields.Clear();

  Assert.AreEqual(0, mappedDataFields.Count);
}

/// <summary>
/// 2 MERGEFIELD içeren bir belge oluşturun, bunlardan biri
/// aşağıdaki yöntemden veri tablosundaki ilgili sütun.
/// </summary>
private static Document CreateSourceDocMappedDataFields()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.InsertField(" MERGEFIELD Column1");
  builder.Write(", ");
  builder.InsertField(" MERGEFIELD Column3");

  return doc;
}

/// <summary>
/// 2 sütunlu bir veri tablosu oluşturun.
/// yukarıdaki yöntemden kaynak belgede karşılık gelen MERGEFIELD.
/// </summary>
private static DataTable CreateSourceTableMappedDataFields()
{
  DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
  dataTable.Columns.Add("Column1");
  dataTable.Columns.Add("Column2");
  dataTable.Rows.Add(new object[] { "Value1", "Value2" });

  return dataTable;
}

Ayrıca bakınız