DataChecksum

CustomXmlPart.DataChecksum property

Döngüsel artıklık denetimi (CRC) sağlama toplamını belirtir.Data içerik.

public long DataChecksum { get; }

Örnekler

Bir çalışma zamanında sağlama toplamının nasıl hesaplandığını gösterir.

Document doc = new Document();

StructuredDocumentTag richText = new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RichText, MarkupLevel.Block);
doc.FirstSection.Body.AppendChild(richText);

// Sağlama toplamı salt okunurdur ve karşılık gelen özel XML veri bölümünün verileri kullanılarak hesaplanır.
richText.XmlMapping.SetMapping(doc.CustomXmlParts.Add(Guid.NewGuid().ToString(),
    "<root><text>ContentControl</text></root>"), "/root/text", "");

long checksum = richText.XmlMapping.CustomXmlPart.DataChecksum;
Console.WriteLine(checksum);

richText.XmlMapping.SetMapping(doc.CustomXmlParts.Add(Guid.NewGuid().ToString(),
    "<root><text>Updated ContentControl</text></root>"), "/root/text", "");

long updatedChecksum = richText.XmlMapping.CustomXmlPart.DataChecksum;
Console.WriteLine(updatedChecksum);

// Etiketin XmlPart'ını değiştirdik ve sağlama toplamı çalışma zamanında güncellendi.
Assert.AreNotEqual(checksum, updatedChecksum);

Ayrıca bakınız