Add

CustomXmlPropertyCollection.Add method

Koleksiyona bir özellik ekler.

public void Add(CustomXmlProperty property)
Parametre Tip Tanım
property CustomXmlProperty Eklenecek özellik.

Örnekler

Akıllı etiketler hakkında derinlemesine bilgi almak için akıllı etiket özellikleriyle nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Smart tags.doc");

// Microsoft Word ile bir belgede bir akıllı etiket görünür, metninin bir bölümünü bir tür veri olarak tanır,
// ad, tarih veya adres gibi ve onu mor noktalı alt çizgi görüntüleyen bir köprüye dönüştürür.
// Word 2003'te akıllı etiketleri "Araçlar" -> "Otomatik Düzeltme seçenekleri..." -> "Akıllı Etiketler".
// Girdi belgemizde, Microsoft Word'ün akıllı etiketler olarak kaydettiği üç nesne var.
// Akıllı etiketler iç içe yerleştirilebilir, bu nedenle bu koleksiyon daha fazlasını içerir.
SmartTag[] smartTags = doc.GetChildNodes(NodeType.SmartTag, true).OfType<SmartTag>().ToArray();

Assert.AreEqual(8, smartTags.Length);

// Bir akıllı etiketin "Özellikler" üyesi, her akıllı etiket türü için farklı olacak olan meta verilerini içerir.
// Bir "tarih" tipi akıllı etiketin özellikleri, onun yılını, ayını ve gününü içerir.
CustomXmlPropertyCollection properties = smartTags[7].Properties;

Assert.AreEqual(4, properties.Count);

using (IEnumerator<CustomXmlProperty> enumerator = properties.GetEnumerator())
{
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    Console.WriteLine($"Property name: {enumerator.Current.Name}, value: {enumerator.Current.Value}");
    Assert.AreEqual("", enumerator.Current.Uri);
  }
}

// Özelliklere, anahtar/değer çifti gibi çeşitli yollarla da erişebiliriz.
Assert.True(properties.Contains("Day"));
Assert.AreEqual("22", properties["Day"].Value);
Assert.AreEqual("2003", properties[2].Value);
Assert.AreEqual(1, properties.IndexOfKey("Month"));

// Aşağıda, özellikler koleksiyonundan öğeleri kaldırmanın üç yolu vardır.
// 1 - Dizine göre kaldır:
properties.RemoveAt(3);

Assert.AreEqual(3, properties.Count);

// 2 - Ada göre kaldır:
properties.Remove("Year");

Assert.AreEqual(2, properties.Count);

// 3 - Tüm koleksiyonu bir kerede temizle:
properties.Clear();

Assert.AreEqual(0, properties.Count);

Ayrıca bakınız