Id

IStructuredDocumentTag.Id property

Bunun için benzersiz bir salt okunur kalıcı sayısal kimlik belirtir SDT.

public int Id { get; }

Ayrıca bakınız