IsRanged

IStructuredDocumentTag.IsRanged method

Bu örnek bir aralıklı yapılandırılmış belge etiketiyse true değerini döndürür.

public bool IsRanged()

Ayrıca bakınız