Level

IStructuredDocumentTag.Level property

Bunun hangi düzeyde olduğunu alır SDT belge ağacında gerçekleşir.

public MarkupLevel Level { get; }

Ayrıca bakınız