LockContentControl

IStructuredDocumentTag.LockContentControl property

true olarak ayarlandığında, bu özellik bir kullanıcının bunu silmesini engeller. SDT .

public bool LockContentControl { get; set; }

Ayrıca bakınız