LockContents

IStructuredDocumentTag.LockContents property

true olarak ayarlandığında, bu özellik bir kullanıcının bunun içeriğini düzenlemesini engeller. SDT .

public bool LockContents { get; set; }

Ayrıca bakınız