PlaceholderName

IStructuredDocumentTag.PlaceholderName property

Adını alır veya ayarlarBuildingBlock yer tutucu metni içeren.

Bu ada sahip BuildingBlockName içinde mevcut olması gerekirGlossaryDocument aksi haldeInvalidOperationException gerçekleşecek.

public string PlaceholderName { get; set; }

Ayrıca bakınız