SdtType

IStructuredDocumentTag.SdtType property

Bunun türünü alır Yapılandırılmış belge etiketi .

public SdtType SdtType { get; }

Ayrıca bakınız