StructuredDocumentTagNode

IStructuredDocumentTag.StructuredDocumentTagNode method

Bu arabirimi uygulayan Düğüm nesnesini döndürür.

public Node StructuredDocumentTagNode()

Ayrıca bakınız