Tag

IStructuredDocumentTag.Tag property

Geçerli SDT düğümüyle ilişkili bir etiketi belirtir. Boş olamaz.

public string Tag { get; set; }

Ayrıca bakınız