Title

IStructuredDocumentTag.Title property

Bununla ilişkili kolay adı belirtir SDT . Boş olamaz.

public string Title { get; set; }

Ayrıca bakınız