XmlMapping

IStructuredDocumentTag.XmlMapping property

Bu yapılandırılmış belge etiketinin geçerli belgenin özel bir XML bölümünde XML data ile eşlenmesini temsil eden bir nesne alır.

public XmlMapping XmlMapping { get; }

Notlar

SetMapping yapılandırılmış bir belge etiketini XML verilerine eşlemek için bu nesnenin yöntemi.

Ayrıca bakınız