MarkupLevel

MarkupLevel enumeration

Belge ağacında belirli bir öğenin bulunduğu düzeyi belirtir.StructuredDocumentTag oluşabilir.

public enum MarkupLevel

değerler

İsimDeğerTanım
Unknown0Bilinmeyen veya geçersiz değeri belirtir.
Inline1Öğe satır içi düzeyde oluşur (örneğin metin dizileri arasında).
Block2Öğe blok düzeyinde oluşur (örn. tablolar ve paragraflar arasında).
Row3Öğe, tablodaki satırlar arasında bulunur.
Cell4Öğe, satırdaki hücreler arasında bulunur.

Örnekler

İçerik kontrol öğelerine ilişkin stillerle nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda belgeden yapılandırılmış belge etiketine stil uygulamanın iki yolu verilmiştir.
// 1 - Belgenin stil koleksiyonundan bir stil nesnesi uygulayın:
Style quoteStyle = doc.Styles[StyleIdentifier.Quote];
StructuredDocumentTag sdtPlainText =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Inline) { Style = quoteStyle };

// 2 - Belgedeki bir stile ada göre referans verin:
StructuredDocumentTag sdtRichText =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RichText, MarkupLevel.Inline) { StyleName = "Quote" };

builder.InsertNode(sdtPlainText);
builder.InsertNode(sdtRichText);

Assert.AreEqual(NodeType.StructuredDocumentTag, sdtPlainText.NodeType);

NodeCollection tags = doc.GetChildNodes(NodeType.StructuredDocumentTag, true);

foreach (Node node in tags)
{
  StructuredDocumentTag sdt = (StructuredDocumentTag)node;

  Console.WriteLine(sdt.WordOpenXMLMinimal);

  Assert.AreEqual(StyleIdentifier.Quote, sdt.Style.StyleIdentifier);
  Assert.AreEqual("Quote", sdt.StyleName);
}

Ayrıca bakınız