SdtAppearance

SdtAppearance enumeration

Yapılandırılmış bir belge etiketinin görünümünü belirtir.

public enum SdtAppearance

değerler

İsim Değer Tanım
BoundingBox 0 Gölgeli bir dikdörtgen veya sınırlayıcı kutu olarak gösterilen yapılandırılmış bir belge etiketini temsil eder.
Tags 1 Başlangıç ve bitiş işaretleri olarak gösterilen yapılandırılmış bir belge etiketini temsil eder.
Hidden 2 Gösterilmeyen yapılandırılmış bir belge etiketini temsil eder.
Default 0 VarsayılanBoundingBox .

Ayrıca bakınız