SdtAppearance

SdtAppearance enumeration

Yapılandırılmış belge etiketinin görünümünü belirtir.

public enum SdtAppearance

değerler

İsimDeğerTanım
BoundingBox0Gölgeli dikdörtgen veya sınırlayıcı kutu olarak gösterilen yapılandırılmış belge etiketini temsil eder.
Tags1Başlangıç ve bitiş işaretçileri olarak gösterilen yapılandırılmış bir belge etiketini temsil eder.
Hidden2Gösterilmeyen yapılandırılmış bir belge etiketini temsil eder.
Default0Varsayılan olarakBoundingBox .

Ayrıca bakınız