SdtDateStorageFormat

SdtDateStorageFormat enumeration

SDT, belgenin veri deposundaki bir XML düğümüne bağlandığında, SDT tarihinin nasıl depolanacağını/alınacağını belirtir.

public enum SdtDateStorageFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Date 0 Bir tarih SDT’sinin tarih değeri, standart XML Şeması Tarih biçiminde bir tarih olarak saklanır.
DateTime 1 Bir tarih SDT’sinin tarih değeri, standart XML Şeması DateTime biçiminde bir tarih olarak saklanır.
Text 2 Bir tarih SDT’sinin tarih değeri metin olarak saklanır.
Default 1 VarsayılanDateTime

Ayrıca bakınız