SdtDateStorageFormat

SdtDateStorageFormat enumeration

SDT, belgenin veri deposundaki bir XML düğümüne bağlandığında SDT tarihi için tarihin nasıl saklanacağını/alınacağını belirtir.

public enum SdtDateStorageFormat

değerler

İsimDeğerTanım
Date0Bir tarih SDT’sinin tarih değeri, standart XML Şema Tarihi biçiminde bir tarih olarak depolanır.
DateTime1Bir tarih SDT’sinin tarih değeri, standart XML Şeması DateTime biçiminde bir tarih olarak depolanır.
Text2Bir tarih SDT’sinin tarih değeri metin olarak saklanır.
Default1Varsayılan olarakDateTime

Ayrıca bakınız