SdtType

SdtType enumeration

Yapılandırılmış belge etiketi (SDT) düğümünün türünü belirtir.

public enum SdtType

değerler

İsimDeğerTanım
None0SDT’ye hiçbir tür atanmadı.
Bibliography1SDT bir kaynakça girişini temsil eder.
Citation2SDT bir alıntıyı temsil eder.
Equation3SDT bir denklemi temsil eder.
DropDownList4SDT, belgede görüntülendiğinde bir açılır listeyi temsil eder.
ComboBox5SDT, belgede görüntülendiğinde bir birleşik giriş kutusunu temsil eder.
Date6SDT, belgede görüntülendiğinde bir tarih seçiciyi temsil eder.
BuildingBlockGallery7SDT, bir yapı taşı galeri türünü temsil eder.
DocPartObj8SDT, bir belge parçası türünü temsil eder.
Group9SDT, belgede görüntülendiğinde kısıtlı bir gruplamayı temsil eder.
Picture10SDT, belgede görüntülendiğinde bir resmi temsil eder.
RichText11SDT, belgede görüntülendiğinde zengin bir metin kutusunu temsil eder.
PlainText12SDT, belgede görüntülendiğinde düz bir metin kutusunu temsil eder.
Checkbox13SDT, belgede görüntülendiğinde bir onay kutusunu temsil eder.
RepeatingSection14SDT, belgede görüntülendiğinde yinelenen bölüm türünü temsil eder.
RepeatingSectionItem15SDT yinelenen bölüm öğesini temsil eder.
EntityPicker16SDT, kullanıcının harici içerik türünün bir örneğini seçmesine olanak tanıyan bir varlık seçiciyi temsil eder.

Örnekler

Satır düzeyinde grup yapılandırılmış belge etiketinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();

// Satır düzeyinde bir Grup yapılandırılmış belge etiketi oluşturun.
StructuredDocumentTag groupSdt = new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.Group, MarkupLevel.Row);
table.AppendChild(groupSdt);
groupSdt.IsShowingPlaceholderText = false;
groupSdt.RemoveAllChildren();

// Yapılandırılmış belge etiketinin alt satırını oluşturun.
Row row = new Row(doc);
groupSdt.AppendChild(row);

Cell cell = new Cell(doc);
row.AppendChild(cell);

builder.EndTable();

// Hücre içeriğini ekleyin.
cell.EnsureMinimum();
builder.MoveTo(cell.LastParagraph);
builder.Write("Lorem ipsum dolor.");

//Tablodan sonra metni ekleyin.
builder.MoveTo(table.NextSibling);
builder.Write("Nulla blandit nisi.");

doc.Save(ArtifactsDir + "StructuredDocumentTag.SdtAtRowLevel.docx");

İçerik kontrol öğelerine ilişkin stillerle nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda belgeden yapılandırılmış belge etiketine stil uygulamanın iki yolu verilmiştir.
// 1 - Belgenin stil koleksiyonundan bir stil nesnesi uygulayın:
Style quoteStyle = doc.Styles[StyleIdentifier.Quote];
StructuredDocumentTag sdtPlainText =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Inline) { Style = quoteStyle };

// 2 - Belgedeki bir stile ada göre referans verin:
StructuredDocumentTag sdtRichText =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RichText, MarkupLevel.Inline) { StyleName = "Quote" };

builder.InsertNode(sdtPlainText);
builder.InsertNode(sdtRichText);

Assert.AreEqual(NodeType.StructuredDocumentTag, sdtPlainText.NodeType);

NodeCollection tags = doc.GetChildNodes(NodeType.StructuredDocumentTag, true);

foreach (Node node in tags)
{
  StructuredDocumentTag sdt = (StructuredDocumentTag)node;

  Console.WriteLine(sdt.WordOpenXMLMinimal);

  Assert.AreEqual(StyleIdentifier.Quote, sdt.Style.StyleIdentifier);
  Assert.AreEqual("Quote", sdt.StyleName);
}

Bir tablonun XML bölümündeki verilerle nasıl doldurulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

CustomXmlPart xmlPart = doc.CustomXmlParts.Add("Books",
  "<books>" +
    "<book>" +
      "<title>Everyday Italian</title>" +
      "<author>Giada De Laurentiis</author>" +
    "</book>" +
    "<book>" +
      "<title>The C Programming Language</title>" +
      "<author>Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie</author>" +
    "</book>" +
    "<book>" +
      "<title>Learning XML</title>" +
      "<author>Erik T. Ray</author>" +
    "</book>" +
  "</books>");

// XML içeriğindeki veriler için başlıklar oluşturun.
Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Title");
builder.InsertCell();
builder.Write("Author");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

// İçinde yinelenen bölüm bulunan bir tablo oluşturun.
StructuredDocumentTag repeatingSectionSdt =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RepeatingSection, MarkupLevel.Row);
repeatingSectionSdt.XmlMapping.SetMapping(xmlPart, "/books[1]/book", string.Empty);
table.AppendChild(repeatingSectionSdt);

// Yinelenen bölümün içine yinelenen bölüm öğesini ekleyin ve onu satır olarak işaretleyin.
// Bu tabloda XML belgesinde bulabileceğimiz her öğe için bir satır bulunacaktır
// "/books[1]/book" XPath'ı kullanarak, ki bunlardan üç tane var.
StructuredDocumentTag repeatingSectionItemSdt =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.RepeatingSectionItem, MarkupLevel.Row);
repeatingSectionSdt.AppendChild(repeatingSectionItemSdt);

Row row = new Row(doc);
repeatingSectionItemSdt.AppendChild(row);

// XML verilerini her kitabın başlığı ve yazarı için oluşturulan tablo hücreleriyle eşleyin.
StructuredDocumentTag titleSdt =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Cell);
titleSdt.XmlMapping.SetMapping(xmlPart, "/books[1]/book[1]/title[1]", string.Empty);
row.AppendChild(titleSdt);

StructuredDocumentTag authorSdt =
  new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Cell);
authorSdt.XmlMapping.SetMapping(xmlPart, "/books[1]/book[1]/author[1]", string.Empty);
row.AppendChild(authorSdt);

doc.Save(ArtifactsDir + "StructuredDocumentTag.RepeatingSectionItem.docx");

Ayrıca bakınız