StructuredDocumentTagCollection

StructuredDocumentTagCollection class

Bir koleksiyonIStructuredDocumentTag belirtilen aralıktaki yapılandırılmış belge etiketlerini temsil eden örnekler.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Yapılandırılmış Belge Etiketleri veya İçerik Kontrolü dokümantasyon makalesi.

public class StructuredDocumentTagCollection : IEnumerable<IStructuredDocumentTag>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Koleksiyondaki yapılandırılmış belge etiketlerinin sayısını döndürür.
Item { get; }Belirtilen dizindeki yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

yöntemler

İsimTanım
GetById(int)Yapılandırılmış belge etiketini tanımlayıcıya göre döndürür.
GetByTag(string)Koleksiyonda karşılaşılan ve belirtilen etikete sahip ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.
GetByTitle(string)Koleksiyonda karşılaşılan ve belirtilen başlıktaki ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.
GetEnumerator()Bir numaralandırıcı nesnesini döndürür.
Remove(int)Belirtilen tanımlayıcıya sahip yapılandırılmış belge etiketini kaldırır.
RemoveAt(int)Belirtilen dizindeki yapılandırılmış belge etiketini kaldırır.

Ayrıca bakınız