StructuredDocumentTagCollection

StructuredDocumentTagCollection class

Bir koleksiyonIStructuredDocumentTag belirtilen aralıktaki yapılandırılmış belge etiketlerini temsil eden örnekler.

public class StructuredDocumentTagCollection : IEnumerable<IStructuredDocumentTag>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyondaki yapılandırılmış belge etiketlerinin sayısını döndürür.
Item { get; } Belirtilen dizindeki yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

yöntemler

İsim Tanım
GetById(int) Tanımlayıcıya göre yapılandırılmış belge etiketini döndürür.
GetByTag(string) Belirtilen etiketle koleksiyonda karşılaşılan ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.
GetByTitle(string) Belirtilen başlık ile koleksiyonda karşılaşılan ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.
GetEnumerator() Bir numaralandırıcı nesnesi döndürür.
Remove(int) Belirtilen tanımlayıcıya sahip yapılandırılmış belge etiketini kaldırır.
RemoveAt(int) Belirtilen dizindeki yapılandırılmış bir belge etiketini kaldırır.

Ayrıca bakınız