Count

StructuredDocumentTagCollection.Count property

Koleksiyondaki yapılandırılmış belge etiketlerinin sayısını döndürür.

public int Count { get; }

Ayrıca bakınız