GetById

StructuredDocumentTagCollection.GetById method

Tanımlayıcıya göre yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

public IStructuredDocumentTag GetById(int id)
Parametre Tip Tanım
id Int32 Yapılandırılmış belge etiketi tanımlayıcısı.

Notlar

Belirtilen tanımlayıcıya sahip yapılandırılmış belge etiketi bulunamazsa null döndürür.

Ayrıca bakınız