GetById

StructuredDocumentTagCollection.GetById method

Yapılandırılmış belge etiketini tanımlayıcıya göre döndürür.

public IStructuredDocumentTag GetById(int id)
ParametreTipTanım
idInt32Yapılandırılmış belge etiketi tanımlayıcısı.

Notlar

Belirtilen tanımlayıcıya sahip yapılandırılmış belge etiketi bulunamazsa null değerini döndürür.

Örnekler

Yapılandırılmış belge etiketinin nasıl alınacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Structured document tags by id.docx");

// Yapılandırılmış belge etiketini kimliğe göre alın.
IStructuredDocumentTag sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetById(1160505028);
Console.WriteLine(sdt.IsRanged());
Console.WriteLine(sdt.Title);

// Başlığa göre yapılandırılmış belge etiketini veya aralıklı etiketi alın.
sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetByTitle("Alias4");
Console.WriteLine(sdt.Id);

Ayrıca bakınız