GetByTag

StructuredDocumentTagCollection.GetByTag method

Belirtilen etiketle koleksiyonda karşılaşılan ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

public IStructuredDocumentTag GetByTag(string tag)
Parametre Tip Tanım
tag String Yapılandırılmış belge etiketinin etiketi.

Notlar

Belirtilen etikete sahip yapılandırılmış belge etiketi bulunamazsa null döndürür.

Ayrıca bakınız