GetByTag

StructuredDocumentTagCollection.GetByTag method

Koleksiyonda karşılaşılan ve belirtilen etikete sahip ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

public IStructuredDocumentTag GetByTag(string tag)
ParametreTipTanım
tagStringYapılandırılmış belge etiketinin etiketi.

Notlar

Belirtilen etikete sahip yapılandırılmış belge etiketi bulunamazsa null değerini döndürür.

Ayrıca bakınız