GetByTitle

StructuredDocumentTagCollection.GetByTitle method

Belirtilen başlık ile koleksiyonda karşılaşılan ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

public IStructuredDocumentTag GetByTitle(string title)
Parametre Tip Tanım
title String Yapılandırılmış belge etiketinin başlığı.

Notlar

Belirtilen başlığa sahip yapılandırılmış belge etiketi bulunamazsa null döndürür.

Ayrıca bakınız