GetByTitle

StructuredDocumentTagCollection.GetByTitle method

Koleksiyonda karşılaşılan ve belirtilen başlıktaki ilk yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

public IStructuredDocumentTag GetByTitle(string title)
ParametreTipTanım
titleStringYapılandırılmış belge etiketinin başlığı.

Notlar

Belirtilen başlığa sahip yapılandırılmış belge etiketi bulunamazsa null değerini döndürür.

Örnekler

Yapılandırılmış belge etiketinin nasıl alınacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Structured document tags by id.docx");

// Yapılandırılmış belge etiketini kimliğe göre alın.
IStructuredDocumentTag sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetById(1160505028);
Console.WriteLine(sdt.IsRanged());
Console.WriteLine(sdt.Title);

// Başlığa göre yapılandırılmış belge etiketini veya aralıklı etiketi alın.
sdt = doc.Range.StructuredDocumentTags.GetByTitle("Alias4");
Console.WriteLine(sdt.Id);

Ayrıca bakınız