GetEnumerator

StructuredDocumentTagCollection.GetEnumerator method

Bir numaralandırıcı nesnesini döndürür.

public IEnumerator<IStructuredDocumentTag> GetEnumerator()

Ayrıca bakınız