Item

StructuredDocumentTagCollection indexer

Belirtilen dizindeki yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

public IStructuredDocumentTag this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Koleksiyona bir dizin.

Ayrıca bakınız