Item

StructuredDocumentTagCollection indexer

Belirtilen dizindeki yapılandırılmış belge etiketini döndürür.

public IStructuredDocumentTag this[int index] { get; }
ParametreTanım
indexKoleksiyona bir dizin.

Ayrıca bakınız