Remove

StructuredDocumentTagCollection.Remove method

Belirtilen tanımlayıcıya sahip yapılandırılmış belge etiketini kaldırır.

public void Remove(int id)
Parametre Tip Tanım
id Int32 Yapılandırılmış belge etiketi tanımlayıcısı.

Ayrıca bakınız