RemoveAt

StructuredDocumentTagCollection.RemoveAt method

Belirtilen dizindeki yapılandırılmış belge etiketini kaldırır.

public void RemoveAt(int index)
ParametreTipTanım
indexInt32Koleksiyona bir dizin.

Örnekler

Yapılandırılmış belge etiketinin nasıl kaldırılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Structured document tags.docx");

StructuredDocumentTagCollection structuredDocumentTags = doc.Range.StructuredDocumentTags;
IStructuredDocumentTag sdt;
for (int i = 0; i < structuredDocumentTags.Count; i++)
{
    sdt = structuredDocumentTags[i];
    Console.WriteLine(sdt.Title);
}

sdt = structuredDocumentTags.GetById(1691867797);
Assert.AreEqual(1691867797, sdt.Id);

Assert.AreEqual(5, structuredDocumentTags.Count);
// Yapılandırılmış belge etiketini kimliğe göre kaldırın.
structuredDocumentTags.Remove(1691867797);
// Yapılandırılmış belge etiketini 0 konumunda kaldırın.
structuredDocumentTags.RemoveAt(0);
Assert.AreEqual(3, structuredDocumentTags.Count);

Ayrıca bakınız