Aspose.Words.Math

Aspose.Words.Math Ad alanı, Office Math öğelerini temsil eden sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
OfficeMathFonksiyon, denklem, matris veya benzeri bir Office Math nesnesini temsil eder. Matematiksel metinler, yer imleri, yorumlar ve diğer öğeler de dahil olmak üzere alt öğeler içerebilirOfficeMathörnekler ve diğer bazı düğümler.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
MathObjectTypeOffice Math nesnesinin türünü belirtir.
OfficeMathDisplayTypeDenklemin görüntüleme biçimi türünü belirtir.
OfficeMathJustificationDenklemin gerekçesini belirtir.