Aspose.Words.Math

bu Aspose.Words.Math ad alanı, Office Math öğelerini temsil eden sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
OfficeMath İşlev, denklem, matris veya benzeri gibi bir Office Math nesnesini temsil eder. Matematiksel metin, yer imleri, yorumlar ve diğer diziler dahil olmak üzere alt elementler içerebilirOfficeMath örnekler ve diğer bazı düğümler.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
MathObjectType Office Math nesnesinin türünü belirtir.
OfficeMathDisplayType Denklemin görüntüleme biçimi türünü belirtir.
OfficeMathJustification Denklemin gerekçesini belirtir.